Koncept

Konceptet bag vores vindmølleinvesteringer - en langsigtet investering med en række fordele

Optimal risikospredning
Vindmølleinvesteringer anbefales ofte som et supplement til investeringer i obligationer og aktier. Investering i vindmøller er mindre følsom i forhold til inflation og renteudsving end investeringer i obligationer og aktier.

Derfor kan vindmølleinvesteringer være med til at sikre optimal risikospredning.

Velanalyserede investeringer
Der findes også risici ved mølleinvesteringer som ved andre typer af investeringer. Vindmølleinvesteringer påvirkes bl.a. af vindforhold og driftsomkostninger på vindmøllerne.

Vi analyserer grundigt disse forhold bl.a. i samarbejde med udenlandske developere. Sammen udvikler og opkøber vi projekter i udlandet, der indfrier vore investorers og egne krav til afkast og sikkerhed.
Vurderingen sker bl.a. på baggrund af erfaring, lokalkendskab, vindberegninger, indtægts- og omkostningsstruktur, mølletype og finansiering.

Fordele
Investering i vindmølleprojekter giver en række fordele, bl.a.
- Attraktivt afkast
- Investering med rimelig grad af sikkerhed
- Miljørigtig investering/stigende fokus på grøn energi


For yderligere oplysninger kontakt venligst:
Søren Rasmussen, partner
Telefon: 2074 0901
E-mail:sr@ewe.dk